Hlavní obsah

rána

Vyskytuje se v

bodný: die Stichwundebodná rána

dobrý: Guten Morgen!Dobré ráno!

osudový: der Schicksalsschlagosudová rána

páteční: der Freitagmorgenpáteční ráno

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

řezný: die Schnittwundemed. řezná rána

tržný: die Risswundetržná rána

večer: von früh bis spät, vom Morgen bis zum Abendod rána do večera

brzy: früh am Morgen aufstehenvstát brzy ráno

cukat: Ihm zuckt es in der Wunde.Cuká mu v ráně.

lízat: Die Katze leckt sich ihre Wunde.Kočka si líže ránu.

makat: von früh bis spät ackernmakat od rána do večera

pondělní: der Montagmorgenpondělní ráno

pozdě: spät gegen Morgen/in der Nachtpozdě k ránu/v noci

rámusit: bis zum Morgen Radau machenrámusit až do rána

rozmáchnout se: Er holte zum Schlag aus.Rozmáchl se k ráně.

rozpřáhnout: mit der Hand zum Schlag ausholenrozpřáhnout ruku k ráně

sešít: dem Patienten die Risswunde vernähenmed. sešít pacientovi tržnou ránu

skolit: den Gegner mit einem Hieb niederschlagenskolit soupeře jednou ranou

sprchnout: Es nieselte am Morgen ein bisschen.Ráno trochu sprchlo.

uhnout: einem Schlag ausweichenuhnout ráně

umýt: j-m den Schmutz aus der Wunde auswaschenumýt komu nečistotu z rány

venčit: den Hund morgens und abends ausführenvenčit psa ráno a večer

vyčistit se: Die Wunde reinigte sich.Rána se vyčistila.

vyléčit se: Die Wunde ist gut (aus)geheilt.Rána se dobře vyléčila.

vysát: das Gift aus der Wunde (aus)saugenvysát jed z rány

vytrvat: Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.Vytrvala u nemocného až do rána.

zacelit se: Die Wunde ist schon zugeheilt.Rána se už zacelila.

zahojit se: Die Wunde ist gut (ab)geheilt.Rána se dobře zahojila.

zanítit se: Seine Wunde hat sich entzündet.Rána se mu zanítila.

zašít: Die Wunde muss vernäht werden.Rána se musí zašít.

zítra: morgen frühzítra ráno

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

moudrý: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

pás: ein Schlag unter die Gürtelliniepřen. rána pod pás

zjitřit: alte Wunden aufreißenzjitřit staré rány

an: an einem Montagmorgenjednoho pondělního rána

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

morgen: morgen frühčasně z rána

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

rána: der Hammerschlagrána kladivem

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

früh: von früh auf(brzy) od rána, od časného rána

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

Schlag: zu einem Schlag ausholennapřáhnout se k ráně

Stoß: ein Stoß mit dem Beinrána nohou

verwachsen: Die Wunde ist verwachsen.Rána srostla.