Hlavní obsah

Abend

Der, podstatné jméno~s, ~e

  1. večeram frühen/späten Abendbrzy/pozdě večervon Morgen bis Abendod rána do večeraam Samstag Abendv sobotu večer
  2. večer, večírek společenský ap.
  3. zast.západ

Vyskytuje se v

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

ab: von heute Abend abod dnešního večera

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

morgen: morgen Abendzítra večer

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

essen: zu Mittag/Abend essenobědvat/večeřet

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

folgen: am folgenden Abendnásledující večer

grauen: Der Abend graut.Stmívá se.

gut: Guten Abend!Dobrý večer!

heilig: der Heilige AbendŠtědrý večer

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

Highlife: hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.

vergeben: Heute abend ist sie schon vergeben.Dnes večer je již zadaná.

co: večer co večerAbend für Abend

den: Štědrý dender Heilige Abend

štědrý: Štědrý večerder Heilige Abend

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

večer: večer co večerAbend für Abend

večer: Štědrý večerHeiliger Abend

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

fajn: strávit fajn večer s kýmmit j-m einen tollen Abend verbringen

ježíšek: Na Ježíška padal sníh.Am Heiligen Abend schneite es.

k, ke, ku: vrátit se k večerugegen Abend zurückkommen

kouzelný: kouzelný večerein zauberhafter Abend

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

popíjet: Celý večer popíjel džus.Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.

postit se: postit se na Štědrý večeram Heiligen Abend fasten

večer: dnes večerheute Abend

volno: Máte dnes večer volno?Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?

vpodvečer: Přišel vpodvečer.Er kam gegen Abend.

vyprázdnit se: Ulice se večer vyprázdnily.Die Straßen haben sich am Abend geleert.

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

konec: Není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

zlatý: zlatý hřeb večerader Glanzpunkt des Abends