Hlavní obsah

Abend

Der, podstatné jméno~s, ~e

  1. večeram frühen/späten Abendbrzy/pozdě večervon Morgen bis Abendod rána do večeraam Samstag Abendv sobotu večer
  2. večer, večírek společenský ap.
  3. zast.západ

Vyskytuje se v

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

ab: von heute Abend abod dnešního večera

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

morgen: morgen Abendzítra večer

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

essen: zu Mittag/Abend essenobědvat/večeřet

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

folgen: am folgenden Abendnásledující večer

grauen: Der Abend graut.Stmívá se.

gut: Guten Abend!Dobrý večer!

heilig: der Heilige AbendŠtědrý večer

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

Highlife: hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.

vergeben: Heute abend ist sie schon vergeben.Dnes večer je již zadaná.

co: Abend für Abendvečer co večer

den: der Heilige AbendŠtědrý den

štědrý: der Heilige AbendŠtědrý večer

večer: Guten Abend.Dobrý večer.

cucat: ganzen Abend am Wein nippencucat celý večer víno

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

dřepět: in der Arbeit bis zum Abend hockendřepět v práci až do večera

fajn: mit j-m einen tollen Abend verbringenstrávit fajn večer s kým

ježíšek: Am Heiligen Abend schneite es.Na Ježíška padal sníh.

k, ke, ku: gegen Abend zurückkommenvrátit se k večeru

kouzelný: ein zauberhafter Abendkouzelný večer

navečeřet se: Er aß zu Abend und ging ins Bett.Navečeřel se a šel spát.

popíjet: Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.Celý večer popíjel džus.

postit se: am Heiligen Abend fastenpostit se na Štědrý večer

volno: Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?Máte dnes večer volno?

vpodvečer: Er kam gegen Abend.Přišel vpodvečer.

vyprázdnit se: Die Straßen haben sich am Abend geleert.Ulice se večer vyprázdnily.

konec: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Není všem dnům konec.

moudrý: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

ráno: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

zlatý: der Glanzpunkt des Abendszlatý hřeb večera

Abend: guten Abenddobrý večer