Hlavní obsah

fernsehen

Das, podstatné jméno~s

  1. televize instituce
  2. televize televizní programWas gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?
  3. hovor.televize, televizor

Vyskytuje se v

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

geben: Was gibt es heute im Fernsehen?Co je dnes v televizi?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

zeigen: ein Fußballspiel im Fernsehen zeigendávat fotbalový zápas v televizi

dívat se: fernsehendívat se na televizi

komerční: kommerzielles Fernsehen, das Kommerzfernsehenkomerční televize

koukat: fernsehen, fernguckenkoukat na televizi

redakce: die Redaktion der Zeitung/des Rundfunks/des Fernsehensredakce novin/rozhlasu/televize

rozčílit se: Er regt sich stets beim Fernsehen auf.U televize se pořád rozčiluje.

spíkr: Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.Pracoval v televizi jako spíkr.