Hlavní obsah

zeigen

Sloveso

  1. ukázat prstem na sever ap.mit dem Finger auf j-n zeigenukázat na koho prstemDie Kompassnadel zeigt nach Süden.Střelka kompasu ukazuje na jih.Der Pfeil zeigt zum Ausgang.Šipka ukazuje k východu.Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.
  2. ukázat místo na mapě ap.j-m den Weg zeigenukázat komu cestuIch zeige ihm, wie er zum Stadion kommt.Ukážu mu, jak se dostane ke stadionu.
  3. ukázat průkaz ap., dávat nový film v kině ap.seine Hausaufgabe der Lehrerin zeigenukázat učitelce svůj domácí úkolein Fußballspiel im Fernsehen zeigendávat fotbalový zápas v televizi
  4. sich zeigen ukázat se, nechat se vidět, objevit se na obloze, na veřejnosti ap.
  5. sich zeigen ukázat se, objasnit se, objevit se pravda ap.
  6. projevit, ukázat, dát najevo emoce ap.seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost
  7. ukázat, předvést, prokázat zručnost, píli ap.die Fertigkeiten zeigenukázat dovednosti

Vyskytuje se v

Gesicht: sein wahres Gesicht zeigenukázat svou pravou tvář

Harke: Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist!Tomu ukážu, zač je toho loket!

Kralle: j-m die Krallen zeigenkomu ukázat dráp(k)y

Vogel: j-m den/einen Vogel zeigenťukat si na čelo před kým

zeigen: sich zeigenukázat se, nechat se vidět, objevit se na obloze, na veřejnosti ap.

barmherzig: sich barmherzig zeigenukázat se milosrdným

duldsam: sich duldsam zeigenprojevit se shovívavě

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

Reue: keine Reue zeigenneukázat žádnou lítost

was: Zeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!

Weg: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

Zunge: j-m die Zunge zeigenvypláznout na koho jazyk

najevo: etw. zeigen/äußerndá(va)t najevo co

naučit: Ich werde es dir zeigen!Já tě naučím!

náznak: einen Ansatz etw. Gen, von etw. zeigen(pro)jevit náznak čeho

prst: auf j-n mit dem Finger zeigenukázat prstem na koho

průvodčí: dem Schaffner die Fahrkarte zeigenukázat jízdenku průvodčímu

ukázat: j-m die Richtung zeigen/weisenukázat směr komu

zájem: Interesse an j-m/etw. zeigenprojevit zájem o koho/co

zelená: Die Ampel zeigt Grün.Na semaforu svítí zelená.

znechucení: seinen Überdruss zeigendát najevo své znechucení

život: keine Lebenszeichen zeigennejevit známky života

dobrý: einen guten Willen zeigenukázat dobrou vůli

dráp: die Krallen zeigenukazovat drápy

drápek: die Krallen zeigenukazovat drápky

ukázat se: Das wird sich (noch) zeigen!To se ještě ukáže!

Flagge: Flagge zeigenvyložit karty na stůl, vyjít s barvou ven