Hlavní obsah

naučit

Dokonavé sloveso

  1. (předat vědomosti) beibringen j-m etw. Akk, lehren j-n etw. Akknaučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen
  2. expr.(při pohrůžce) zeigenJá tě naučím!Ich werde es dir zeigen!

Vyskytuje se v

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

naučit se: naučit se báseň zpamětiein Gedicht auswendig lernen

naučit se: naučit se ovládatsich beherrschen lernen

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

auswendig: auswendig lernennaučit se nazpaměť

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Kniff: j-n die Kniffe des Zauberns lehrennaučit koho kouzelnickým trikům

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.