Hlavní obsah

naučit

Dokonavé sloveso

  1. (předat vědomosti) beibringen j-m etw. Akk, lehren j-n etw. Akknaučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen
  2. expr.(při pohrůžce) zeigenJá tě naučím!Ich werde es dir zeigen!

Vyskytuje se v

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

naučit se: naučit se báseň zpamětiein Gedicht auswendig lernen

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

auswendig: naučit se nazpaměťauswendig lernen

erlernbar: Tento jazyk se dá snadno naučit.Diese Sprache ist leicht erlernbar.

gehorchen: Pes se musí naučit poslouchat.Der Hund muss gehorchen lernen.

Kniff: naučit koho kouzelnickým trikůmj-n die Kniffe des Zauberns lehren

schätzen: Časem jsem se naučil vážit si ho.Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.

naučit: naučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen