Hlavní obsah

přiučit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen