Hlavní obsah

přiučit se

Dokonavé sloveso

  • (da)zulernen etw. Akkpřiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen