Hlavní obsah

naučit se

Dokonavé sloveso

  1. (osvojit si vědomosti ap.) lernenhovor. sich anlernennaučit se báseň zpamětiein Gedicht auswendig lernen
  2. (zvyknout si) lernennaučit se ovládatsich beherrschen lernen

Vyskytuje se v

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

auswendig: naučit se nazpaměťauswendig lernen

naučit se: naučit se báseň zpamětiein Gedicht auswendig lernen