Hlavní obsah

učit

Vyskytuje se v

cizí: učit se cizí jazykyFremdsprachen lernen

dějiny: učit se dějinyGeschichte lernen

dobře: Dobře se učí.Er lernt gut.

líný: být líný učit sezu faul zum Lernen sein

písmenko: učit se písmenkadie Buchstaben lernen

role: učit se roli nazpaměťdie Rolle auswendig lernen

učiliště: učit na učilištian einer Berufsschule unterrichten

zkouška: učit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereiten

Vokabel: učit se slovíčkaVokabeln lernen

anstatt: Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.

eifrig: pilně se učiteifrig lernen

fliegen: Učím se teď létat.Ich lerne jetzt fliegen.

Orgel: učit se hrát na varhanyOrgel spielen lernen

sprechen: Dítě se teprve učí mluvit.Das Kind lernt erst sprechen.

učit: učit koho anglickyj-m Englisch beibringen