Hlavní obsah

učit

Vyskytuje se v

cizí: učit se cizí jazykyFremdsprachen lernen

dějiny: učit se dějinyGeschichte lernen

dobře: Dobře se učí.Er lernt gut.

líný: být líný učit sezu faul zum Lernen sein

písmenko: učit se písmenkadie Buchstaben lernen

pomalu: pomalu se učitlangsam lernen

role: učit se roli nazpaměťdie Rolle auswendig lernen

učiliště: učit na učilištian einer Berufsschule unterrichten

zkouška: učit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereiten

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

eifrig: eifrig lernenpilně se učit

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.