Hlavní obsah

učit

Vyskytuje se v

cizí: Fremdsprachen lernenučit se cizí jazyky

dějiny: Geschichte lernenučit se dějiny

dobře: Er lernt gut.Dobře se učí.

líný: zu faul zum Lernen seinbýt líný učit se

písmenko: die Buchstaben lernenučit se písmenka

role: die Rolle auswendig lernenučit se roli nazpaměť

učiliště: an einer Berufsschule unterrichtenučit na učilišti

zkouška: sich für eine Prüfung vorbereitenučit se na zkoušku

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

eifrig: eifrig lernenpilně se učit

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

učit: j-m Englisch beibringenučit koho anglicky