Hlavní obsah

Vokabel

Vyskytuje se v

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abhören: den/dem Schüler die Vokabeln abhörenzkoušet žáka ze slovíček

büffeln: Vokabeln büffelnšprtat se slovíčka

pauken: Vokabeln paukenšprtat se slovíčka

lekce: die Vokabeln aus der fünften Lektion lernennaučit se slovíčka z páté lekce

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka