Hlavní obsah

Ausdruck

Vyskytuje se v

bringen: etw. Akk zum Ausdruck bringenvyjádřit, projevit co

kommen: in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

sinnfällig: etw. sinnfällig zum Ausdruck bringenjasně dát najevo co

lítost: ein Ausdruck des Mitleidsprojev lítosti

obrazný: ein bildhafter Ausdrucklit. obrazný výraz

pomatený: einen verworrenen Ausdruck habenmít pomatený výraz

tázavý: ein fragender Ausdruck im Gesichttázavý výraz ve tvářích

vtělit: Er verlieh seinen Erlebnissen in einem Gedicht Ausdruck.Vtělil své dojmy do básně.

výraz: der Ausdruck der Verachtungvýraz opovržení