Hlavní obsah

Ausdruck

Vyskytuje se v

bringen: etw. Akk zum Ausdruck bringenvyjádřit, projevit co

kommen: in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

sinnfällig: etw. sinnfällig zum Ausdruck bringenjasně dát najevo co