Hlavní obsah

dějiny

Vyskytuje se v

běh: běh dějinder Lauf der Geschichte

umění: dějiny uměnídie Kunstgeschichte

periodizace: periodizace dějindie Periodisierung der Geschichte

vepsat se: Tento čin se vepsal do dějin.Diese Tat ging in die Geschichte ein.

propadliště: přen. zmizet v propadlišti dějinin der Versenkung verschwinden

eingehen: Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.