Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) die Prüfung, die Probe, der Testmat. provést zkouškudie Probe machendechová zkouškader Atemtest
  2. (předběžný test) die (An)Probe, die Erprobung
  3. (test vědomostí) die Prüfung, der Test(závěrečná) das Examenpísemná zkouškaeine schriftliche Prüfungsložit zkouškueine Prüfung ablegenučit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereitenřidičská zkouškadie Fahrprüfungmaturitní zkouškadas Abitur
  4. (divadelní ap.) die Probe
  5. (pokus) die Probe, der Versuch, das Experimentjen tak, na zkouškunur so, auf Probe

Vyskytuje se v

absolvovat: absolvovat zkouškudie Prüfung ablegen

dopingový: dopingová zkouškader Dopingtest

dospělost: přen. zkouška dospělostidie Reifeprüfung

generální: generální zkouškadie Generalprobe

kostýmový: kostýmové zkouškydie Kostümproben

oheň: zkouška ohněmdie Feuerprobe

opravný: opravná zkouškadie Wiederholungsprüfung

průkazní: průkazní zkouškadie Nachweisprüfung

rigorózní: rigorózní zkouškadas Rigorosum, die Doktorprüfung

semestrální: semestrální zkouškydie Semesterprüfungen

tahový: tech. tahová zkouškadie Zugprobe

tlumočnický: tlumočnická zkouškadie Dolmetscherprüfung

výstupní: výstupní zkouškadie Schlussprüfung

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškadie Bewährungsprobe

závěrečný: závěrečná zkouškadie Abschlussprüfung

biflovat (se): biflovat (se) na zkouškufür das Examen büffeln

dělat: dělat přijímací zkouškudie Aufnahmeprüfung ablegen

drtit: drtit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

dusit: dusit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

makat: makat před zkouškamivor den Examen bolzen

matematika: zkouška z matematikyeine Mathematikprüfung

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

neúspěšně: neúspěšně vykonat zkouškudie Prüfung erfolglos machen

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odřený: přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.

podstoupit: podstoupit zkouškusich einer Prüfung unterziehen

podusit: podusit studenta u zkouškyeinen Studenten bei der Prüfung schmoren lassen

pohořet: pohořet u zkouškybei der Prüfung durchfallen

pochodit: Jak jsi pochodil u zkoušky?Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?

posrat: posrat zkouškudie Prüfung versauen

postupně: postupně skládat zkouškydie Prüfungen stufenweise ablegen

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

potit se: potit se u zkouškybei der Prüfung schwitzen

potrápit: potrápit studenta u zkouškyden Studenten bei der Prüfung quälen

příprava: příprava ke zkoušcedie Vorbereitung auf die Prüfung

rupnout: Rupl u zkoušky.Er ist durch die Prüfung gesegelt.

udělat: udělat zkouškudie Prüfung bestehen/ablegen

uspět: uspět při zkoušcebei der Prüfung Erfolg haben

ústní: ústní zkouškaeine mündliche Prüfung

výborná: Udělal zkoušku na výbornou.Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.

vyhořet: vyhořet u zkouškyin einer Prüfung durchfliegen

vykonat: vykonat zkouškueine Prüfung ablegen

vykoupat: vykoupat koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

vysvědčení: ped. vysvědčení o maturitní zkoušcedas Abiturzeugnis

Ach: jen taktak složit zkouškueine Prüfung mit Ach und Krach bestehen

unter: v bolestech skládat zkouškuunter Schmerzen eine Prüfung ablegen

bangen: Mám strach ze zkoušky.Mir bangt (es) vor der Prüfung.

bestehen: složit zkoušku tak takeine Prüfung knapp bestehen

durchfallen: Propadl (u zkoušky).Er ist (im Examen) durchgefallen.

durchfliegen: Proletěl u státní zkoušky.Er ist im Staatsexamen durchgeflogen.

Examen: obstát u zkoušky/složit zkouškudas Examen bestehen/ablegen

graulen: Ta zkouška mě děsí.Es grault mir vor der Prüfung.

liegen: Zkouška je ještě přede/už za mnou.Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.

melden: přihlásit se ke zkoušcesich zur Prüfung melden

ochsen: šprtat se na zkouškuauf/für eine Prüfung ochsen

Prüfung: zkouška trvanlivostidie Prüfung auf Haltbarkeit

schriftlich: psát písemnou zkouškuschriftliche Prüfung schreiben

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

zulassen: připustit koho ke zkoušcej-n zur Prüfung zulassen

zkouška: dechová zkouškader Atemtest