Hlavní obsah

Prüfung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. zkouška, (pře)zkoušení funkčnosti ap.die Prüfung auf Haltbarkeitzkouška trvanlivosti
  2. zkouška, testeine Prüfung in etw. bestehensložit zkoušku z čehoj-n zu einer Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

Vyskytuje se v

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

bestehen: eine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak

graulen: Es grault mir vor der Prüfung.Ta zkouška mě děsí.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

melden: sich zur Prüfung meldenpřihlásit se ke zkoušce

ochsen: auf/für eine Prüfung ochsenšprtat se na zkoušku

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

zulassen: j-n zur Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

Prüfung: die Prüfung auf Haltbarkeitzkouška trvanlivosti