Hlavní obsah

Test

Der, podstatné jméno~(e)s, ~s/~e

Vyskytuje se v

alkoholový: der Alkoholtestalkoholový test

těhotenský: der Schwangerschaftstesttěhotenský test

hustý: Ta písemka byla hustá!Der Test war fett!

chyták: Der c!Test war voll von Fallen.Test byl plný chytáků.

podělat: den schriftlichen c!Test versauenpodělat písemný test

zaznačit: Im c!Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.V testu lze zaznačit více možností.

Fehler: Měl jsem v c!testu 7 chyb.Ich hatte im Test 7 Fehler.

test: der Antivirentestvýp. antivirový test