Hlavní obsah

testen

Sloveso

Vyskytuje se v

test: Sie wurde positiv/negativ auf Covid getestet.Měla pozitivní/negativní test na covid.

vynalezený: eine neu erfundene Methode testentestovat nově vynalezenou metodu

výzkumník: Die Forscher testen ein neues Medikament.Výzkumníci testují nový lék.

testen: j-n auf seine Intelligenz testentestovat čí inteligenci