Hlavní obsah

Prüfung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. zkouška, (pře)zkoušení funkčnosti ap.die Prüfung auf Haltbarkeitzkouška trvanlivosti
  2. zkouška, testeine Prüfung in etw. bestehensložit zkoušku z čehoj-n zu einer Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

Vyskytuje se v

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

bestehen: eine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak

graulen: Es grault mir vor der Prüfung.Ta zkouška mě děsí.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

melden: sich zur Prüfung meldenpřihlásit se ke zkoušce

ochsen: auf/für eine Prüfung ochsenšprtat se na zkoušku

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

zulassen: j-n zur Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

absolvovat: die Prüfung ablegenabsolvovat zkoušku

hloubkový: eingehende Prüfunghloubková kontrola

drtit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendrtit koho u zkoušky

dusit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendusit koho u zkoušky

mít: Angst vor einer Prüfung habenmít strach ze zkoušky

neúspěšně: die Prüfung erfolglos machenneúspěšně vykonat zkoušku

odklad: um den Aufschub der Prüfung bittenžádat o odklad zkoušky

odřený: Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.

podstoupit: sich einer Prüfung unterziehenpodstoupit zkoušku

podusit: einen Studenten bei der Prüfung schmoren lassenpodusit studenta u zkoušky

pohořet: bei der Prüfung durchfallenpohořet u zkoušky

pochodit: Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?Jak jsi pochodil u zkoušky?

posrat: die Prüfung versauenposrat zkoušku

postupně: die Prüfungen stufenweise ablegenpostupně skládat zkoušky

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

potit se: bei der Prüfung schwitzenpotit se u zkoušky

potrápit: den Studenten bei der Prüfung quälenpotrápit studenta u zkoušky

příprava: die Vorbereitung auf die Prüfungpříprava ke zkoušce

rupnout: Er ist durch die Prüfung gesegelt.Rupl u zkoušky.

udělat: die Prüfung bestehen/ablegenudělat zkoušku

uspět: bei der Prüfung Erfolg habenuspět při zkoušce

ústní: eine mündliche Prüfungústní zkouška

vyhořet: in einer Prüfung durchfliegenvyhořet u zkoušky

vykonat: eine Prüfung ablegenvykonat zkoušku

vykoupat: j-n bei der Prüfung schmoren lassenvykoupat koho u zkoušky

zkouška: eine schriftliche Prüfungpísemná zkouška

Prüfung: die Prüfung auf Haltbarkeitzkouška trvanlivosti