Hlavní obsah

Prüfung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. zkouška, (pře)zkoušení funkčnosti ap.die Prüfung auf Haltbarkeitzkouška trvanlivosti
  2. zkouška, testeine Prüfung in etw. bestehensložit zkoušku z čehoj-n zu einer Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

Vyskytuje se v

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

bestehen: eine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak

graulen: Es grault mir vor der Prüfung.Ta zkouška mě děsí.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

melden: sich zur Prüfung meldenpřihlásit se ke zkoušce

ochsen: auf/für eine Prüfung ochsenšprtat se na zkoušku

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

zulassen: j-n zur Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

absolvovat: absolvovat zkouškudie Prüfung ablegen

hloubkový: hloubková kontrolaeingehende Prüfung

drtit: drtit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

dusit: dusit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

neúspěšně: neúspěšně vykonat zkouškudie Prüfung erfolglos machen

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odřený: přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.

podstoupit: podstoupit zkouškusich einer Prüfung unterziehen

podusit: podusit studenta u zkouškyeinen Studenten bei der Prüfung schmoren lassen

pohořet: pohořet u zkouškybei der Prüfung durchfallen

pochodit: Jak jsi pochodil u zkoušky?Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?

posrat: posrat zkouškudie Prüfung versauen

postupně: postupně skládat zkouškydie Prüfungen stufenweise ablegen

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

potit se: potit se u zkouškybei der Prüfung schwitzen

potrápit: potrápit studenta u zkouškyden Studenten bei der Prüfung quälen

příprava: příprava ke zkoušcedie Vorbereitung auf die Prüfung

rupnout: Rupl u zkoušky.Er ist durch die Prüfung gesegelt.

udělat: udělat zkouškudie Prüfung bestehen/ablegen

uspět: uspět při zkoušcebei der Prüfung Erfolg haben

ústní: ústní zkouškaeine mündliche Prüfung

vyhořet: vyhořet u zkouškyin einer Prüfung durchfliegen

vykonat: vykonat zkouškueine Prüfung ablegen

vykoupat: vykoupat koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

zkouška: písemná zkouškaeine schriftliche Prüfung

zkouška: složit zkouškueine Prüfung ablegen

zkouška: učit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereiten