Hlavní obsah

schriftlich

Přídavné jméno

  • písemný smlouva ap.schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

Vyskytuje se v

aufgeben: Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.

odpověď: schriftliche/mündliche Antwortpísemná/ústní odpověď

otázka: mündliche/schriftliche Fragenústní/písemné otázky při zkoušce

podělat: den schriftlichen Test versauenpodělat písemný test

podklad: schriftliche Unterlagenpísemné podklady

příprava: schriftliche Vorbereitungpísemná příprava

rozepsat: Aufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilenrozepsat dětem úkoly

upozornění: schriftlicher Hinweispísemné upozornění

ústně: mündlich oder schriftlichústně nebo písemně

zažádat: das Visum schriftlich beantragenzažádat o vízum písemně

zkouška: eine schriftliche Prüfungpísemná zkouška

písemně: Das kann ich dir schriftlich geben.To ti můžu dát písemně.

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku