Hlavní obsah

schriftlich

Přídavné jméno

  • písemný smlouva ap.schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

Vyskytuje se v

aufgeben: Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.

odpověď: písemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwort

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

podělat: podělat písemný testden schriftlichen Test versauen

podklad: písemné podkladyschriftliche Unterlagen

příprava: písemná přípravaschriftliche Vorbereitung

rozepsat: rozepsat dětem úkolyAufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilen

upozornění: písemné upozorněníschriftlicher Hinweis

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

zažádat: zažádat o vízum písemnědas Visum schriftlich beantragen

zkouška: písemná zkouškaeine schriftliche Prüfung

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.