Hlavní obsah

písemný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

styk: písemný stykder Briefwechsel

materiál: písemný/propagační materiáldas Schriftmaterial/Werbematerial

odpověď: písemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwort

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

podělat: podělat písemný testden schriftlichen Test versauen

podklad: písemné podkladyschriftliche Unterlagen

příprava: písemná přípravaschriftliche Vorbereitung

srovnat: srovnat písemné práce žákůdie Aufsätze der Schüler vergleichen

upozornění: písemné upozorněníschriftlicher Hinweis

zkouška: písemná zkouškaeine schriftliche Prüfung

písemný: udržovat písemný styk s kýmim Schriftverkehr mit j-m stehen