Hlavní obsah

postupně

Příslovce

Vyskytuje se v

ochabnout: Její vztek postupně ochabl.Ihre Aufregung verebbte allmählich.

ochlazovat se: Venku se postupně ochlazuje.Draußen wird es allmählich kühler.

otupit: Prášky postupně otupily bolesti.Die Tabletten betäubten allmählich die Schmerzen.

postupný: postupné zvyšování úrovněallmähliche Niveauerhöhung

rozpadat se: Jejich parta se postupně rozpadá.Ihre Bande löst sich allmählich auf.

slábnout: Déšť postupně slábne.Der Regen lässt allmählich nach.

zjednodušit se: Pravidla hry se postupně zjednodušila.Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.

zúžit se: Cesta se postupně zúžila.Der Weg wurde nach und nach enger.

nach: postupně splácet své dluhyseine Schulden nach und nach abbezahlen

postupně: postupně skládat zkouškydie Prüfungen stufenweise ablegen