Hlavní obsah

časem

Vyskytuje se v

čas: časypoměry die Zeiten, die Tage

budoucí: ling. budoucí časdas Futur

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

čas: čas žnídie Erntezeit

čas: místní časdie Ortszeit

čas: toho časuzurzeit

čas: čas od časuvon Zeit zu Zeit

čas: čas obědadie Mittagessenszeit

čas: dělat přes časÜberstunden machen

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

čas: čas přítomnýdie Gegenwartsform

jednotka: jednotka časudie Zeiteinheit

odlet: čas odletudie Abflugzeit

postup: postupem časumit der Zeit

práce: práce přes časdie Überstundenarbeit

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

předvánoční: předvánoční časdie Vorweihnachtszeit

příchod: čas příchodudie Ankunftszeit

přítomný: ling. přítomný časdas Präsens

reprízový: reprízový časdie Wiederholungszeit

rozmyšlená: čas na rozmyšlenoudie Bedenkzeit

rychle: Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.

tvar: tvar minulého časudie Vergangenheitsform

ztráta: ztráta časuder Zeitverlust

čas: získat časZeit gewinnen

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

čas: (ne)mít čas na koho/co(keine) Zeit für j-n/etw. haben

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

dohnat: dohnat ztracený časverlorene Zeit aufholen

dost: Mám dost času.Ich habe genug Zeit.

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

halda: mít haldu časueine Menge Zeit haben

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

chtít: Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.

jak: Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

málo: kdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

měnit se: Časy se mění.Die Zeiten ändern sich.

mít: mít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben

mít: Nemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.

moře: mít moře časueine Menge Zeit haben

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

nehospodárně: nehospodárně mrhat časemdie Zeit unwirtschaftlich vergeuden

nehybný: nehybný časunveränderliche Zeit

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nikdy: nemít nikdy časnie Zeit haben

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

odměřený: mít odměřený časabgemessene Zeit haben

omezený: omezený časbegrenzte Zeit

plýtvat: Neplýtvej svým časem!Verschwende nicht deine Zeit!

potřebný: mít potřebný čas k čemunotwendige Zeit zu etw. haben

pracovat: pracovat přes časÜberstunden machen

promarnit: promarnit čas čekánímdie Zeit mit Warten verschwenden

promrhat: promrhat spoustu časuviel Zeit vertun

prostě: Nemám prostě čas.Ich habe einfach keine Zeit.

průběh: změnit se v průběhu časusich im Laufe der Zeit verändern

přebolet: Časem všechno přebolí.Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.

přes, přese: pracovat přes časÜberstunden machen

přesný: přesný časgenaue Zeit

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

přílet: let. čas příletudie Zeit der Ankunft

rozvrhnout: rozvrhnout si dobře čassich die Zeit gut einteilen

svůj, svá, své, svoje: Všechno má svůj čas.Alles muss seine Zeit haben. Alles zu seiner Zeit.

tratit: zbytečně tratit časvergebens die Zeit verschwenden

uběhnout: uběhnout trať v rekordním časein der Rekordzeit die Strecke laufen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

úspora: úspora časudie Zeitersparnis, die Ersparnis an Zeit

uvyknout (si): Oči časem uvyknou tmě.Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.

volný: udělat co ve volném časeetw. in seiner Freizeit machen

vtipkování: Nemáme čas na vtipkování.Wir haben keine Zeit zum Spaßen.

vybýt: Na to nám už nevybyl čas.Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.

vždyť: Nespěchej, vždyť máš času dost.Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.

zbytečně: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

čas: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

čas: Časy se mění.Die Zeiten ändern sich.

husa: Dočkej času jako husa klasu.Kommt Zeit, kommt Rat.

klas: Dočkej času jako husa klasu!Alles zu seiner Zeit!

peníze: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

zahojit: Čas všechno zahojí.Die Zeit heilt alle Wunden.

jaja: Jaja, das waren noch Zeiten.Jo jo, to bývaly časy.

nie: nie Zeit habennemít nikdy čas

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

Zeit: vor einiger Zeitpřed časem

Zeit: zu gegebener Zeitv pravý čas