Hlavní obsah

Dost

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

hustě: Vypadá to dost hustě.Das sieht fett aus.

nahnat: Měl jsem dost nahnáno.Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.

najedený: Jsi dost najedený?Bist du satt?

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

vždyť: Nespěchej, vždyť máš času dost.Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.

ani: ani dost málonicht ein wenig

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

mehr: mehr als genugvíce než dost

recht: recht gutdost dobrý

Schluss: Schluss jetzt!Dost už!, A dost!

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dost: mít koho/čeho dostvon j-m/etw. genug haben

dost: více než dostmehr als genug

dost: Mám dost času.Ich habe genug Zeit.

dost: pro dnešek dostSchluss für heute

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.