Hlavní obsah

überhaupt

Vyskytuje se v

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

nichts: überhaupt nichtsvůbec nic

copak: Darf man es überhaupt?Copak se to smí?

což: Ist es überhaupt möglich?Což je to vůbec možné?

vůbec: Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.Je to jeden z nejlepších herců vůbec.

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.