Hlavní obsah

celkově

Vyskytuje se v

celkový: celková škodader Gesamtschaden

cena: celková cenader Gesamtpreis

majetek: celkový majetekdas Gesamtvermögen

odbyt: celkový odbytder Gesamtabsatz

výdaj: celkové výdajedie Gesamtausgaben

kapacita: celková/částečná kapacitadie Gesamtkapazität/Teilkapazität

množství: celkové/dílčí množstvídie Gesamtmenge/anteilige Menge

zrevidovat: zrevidovat celkovou koncepcidie Gesamtkonzeption revidieren

celkově: Celkově vzato...Alles in allem...