Hlavní obsah

kapacita

Vyskytuje se v

skladovací: skladovací kapacitadie Lagerkapazität

praktický: praktická kapacita čehopraktische Kapazität etw. Gen

kapacita: celková/částečná kapacitadie Gesamtkapazität/Teilkapazität