Hlavní obsah

úplně

Příslovce

  • völlig, ganz (und gar), voll(kommen)Jsem úplně spokojen.Ich bin ganz zufrieden.Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.Jsem úplně švorc.Ich bin total pleite.něco úplně jinéhoetwas ganz AnderesJe mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

Vyskytuje se v

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

neúplný: neúplné vědomosti/údajelückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angaben

ochromit: Byla úplně ochromena úžasem.Sie war vor Staunen wie gelähmt.

omámit: Byl jsem tou hudbou úplně omámen.Ich war von der Musik ganz berauscht.

pokazit: Teď jsi mi úplně pokazil chuť!Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!

popletený: Jsem úplně popletený.Ich bin ganz verwirrt.

posedlý: Byl tou dívkou úplně posedlý.Er war auf das Mädchen ganz versessen.

převálcovat: Úplně nás převálcovali.Sie haben uns völlig überrannt.

splést: Úplně jsi mě spletl.Du hast mich total irregemacht.

tma: Je úplně tma.Es ist ganz dunkel.

úplný: úplná verzevolle Version

vedle: Je z ní úplně vedle.Er ist ganz hingerissen von ihr.

vykolejený: Jsem z toho úplně vykolejený.So etwas macht mich fassungslos.

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

zabrzdit: Úplně to zabrzdilo jeho nadšení.Es hat völlig seine Begeisterung gebremst.

zbláznit: Úplně mu zbláznila hlavu.Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.

zblbnout: Ty jsi mě úplně zblbnul.Du hast mich ganz verwirrt.

znechutit: Úplně mě to znechutilo.Es hat mich total angeekelt.

ganz: úplně na co zapomenoutetw. ganz vergessen

oben: úplně nahořeganz oben

obenauf: ležet (úplně) nahořeobenauf liegen

perplex: být úplně zmatený z čehovöllig perplex über etw. sein

total: být úplně vyhladovělýtotal ausgehungert sein

unmöglich: být časově úplně nemožnézeitlich völlig unmöglich sein

Anfänger: úplný zelenáč, nováčekhovor. ein blutiger Anfänger

aufblähen: Bříško miminka bylo úplně nadmuté.Der Bauch des Babys war völlig aufgebläht.

aufsaugen: Práce ji úplně pohltila.Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.

Blüte: úplně rozvinuté/vonící květyvoll entfaltete/duftende Blüten

Dachschaden: nemít to v hlavě úplně v pořádkueinen (kleinen) Dachschaden haben

dastehen: Teď je na tom úplně jinak.Jetzt steht er ganz anders da.

durchnässen: být úplně promoklývöllig durchnässt sein

egal: Mně je všechno úplně egal/jedno.Mir ist alles völlig egal.

etwas: něco úplně jinéhoetwas ganz anderes

gerädert: být úplně vyřízenývollkommen gerädert sein

Kopf: Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.

schwach: komu se udělá úplně slabo, když...přen. j-m wird ganz schwach, wenn...

spritzen: Úplně mě postříkal.Er hat mich ganz nass gespritzt.

still: Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.Es war plötzlich ganz still im Büro.

übrigens: Tohle mimochodem není tak úplně pravda.Das stimmt übrigens nicht ganz.

verfahren: Ta věc je úplně ztracená.Die Sache ist völlig verfahren.

völlig: Na to jsem úplně zapomněl!Das habe ich völlig vergessen!

vollständig: uvést úplnou adresueine vollständige Adresse angeben

úplně: Jsem úplně spokojen.Ich bin ganz zufrieden.