Hlavní obsah

dastehen

Slovesostand da, h./SüD,ÖrD,SwDi. dagestanden

  1. stát tu/tamwie versteinert dastehenstát tu jako zkamenělý
  2. mít se, vést si dobře ap., vypadat jako zločinec ap.Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

Slovesostand da, h./SüD,ÖrD,SwDi. dagestanden

  1. Er stand wie ein begossener Pudel da. hovor.Stál tu jak zmoklá slepice.

Vyskytuje se v

Holz: stát jako dřevodastehen wie ein Stück Holz

stehen: stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen

dastehen: stát tu jako zkamenělýwie versteinert dastehen

úžas: stát v němém úžasustumm vor Staunen dastehen

tvrdý: stát jako tvrdé ywie ein Ölgötze dastehen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

angewurzelt: (zůstat) stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben