Hlavní obsah

widerstehen

Vyskytuje se v

leisten: j-m Widerstand leistenklást odpor, odporovat komu

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

aufreizen: zum Widerstand aufreizenpopuzovat k odporu

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

fügen: Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

odpor: odpor proti komu/čemuWiderstand gegen j-n/etw.

houževnatý: klást houževnatý odporzähen Widerstand leisten

klást: klást odpor komuj-m Widerstand leisten

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

odpor: narazit na odporauf Widerstand stoßen

odpor: klást odporWiderstand leisten

rozhodně: rozhodně odporovat komu/čemuj-m/etw. entschlossen widerstehen

vyburcovat: vyburcovat zajatce k odporudie Gefangenen zum Widerstand aufrütteln

zatvrzelý: klást zatvrzelý odporeinen störrischen Widerstand leisten

zjevný: klást zjevný odpor komuj-m offenen Widerstand leisten