Hlavní obsah

widerstehen

Vyskytuje se v

leisten: j-m Widerstand leistenklást odpor, odporovat komu

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

aufreizen: zum Widerstand aufreizenpopuzovat k odporu

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

fügen: Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

odpor: Widerstand gegen j-n/etw.odpor proti komu/čemu

houževnatý: zähen Widerstand leistenklást houževnatý odpor

klást: j-m Widerstand leistenklást odpor komu

odolat: Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.Nemohl odolat pokušení.

rozhodně: j-m/etw. entschlossen widerstehenrozhodně odporovat komu/čemu

vyburcovat: die Gefangenen zum Widerstand aufrüttelnvyburcovat zajatce k odporu

zatvrzelý: einen störrischen Widerstand leistenklást zatvrzelý odpor

zjevný: j-m offenen Widerstand leistenklást zjevný odpor komu