Hlavní obsah

oben

Vyskytuje se v

oben: nahoře bezoben ohne

sehen: viz výšesiehe oben

hier: zde nahořehier oben

Zeile: pátý řádek shorafünfte Zeile von oben

nahoře: být nahoře v seznamuoben auf der Liste sein

výše: výše zmíněnýoben erwähnt

horem: jít horemvon oben gehen

nahoru: zaokrouhlit číslo nahorudie Zahl nach oben abrunden

navrch: položit co navrch čehoetw. oben auf etw. legen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

seshora: Hluk přicházel seshora.Der Lärm kam von oben.

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

tam: tam nahoře/naprotidort oben/drüben

vrchem: vrchem přístupnývon oben zugänglich

zvysoka: Měsíc svítí zvysoka.Der Mond scheint von oben herab.

dívat se: dívat se na koho svrchuj-n von oben herab ansehen

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

ansehen: dívat se na koho spatraj-n von oben herab ansehen