Hlavní obsah

promarnit

Vyskytuje se v

šance: eine Chance verpassenpromarnit šanci

zbytečně: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

nutzlos: etw. nutzlos vergeudenco zbytečně promarnit

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

promarnit: eine Gelegenheit versäumenpromarnit příležitost