Hlavní obsah

omezený

Přídavné jméno

  1. (ohraničený, vymezený) begrenzt, beschränktomezený časbegrenzte Zeitomezené ručeníbeschränkte Haftungžít v omezených poměrechin begrenzten Verhältnissen leben
  2. (hloupý) beschränkt, engstirnig, borniertomezený člověkein beschränkter Mensch

Vyskytuje se v

omezení: ohne Beschränkung/Begrenzungbez omezení

ručení: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

společnost: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

míra: in beschränktem Maßev omezené míře

neomezený: eine unbegrenzte Anzahl von etw.neomezený počet čeho

pohled: eine beschränkte Ansicht über j-n/etw. habenmít omezený pohled na koho/co

výdaj: Ausgaben beschränkenomezit výdaje

Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

unbegrenzt: unbegrenzt gültig seinbýt platný bez omezení

beschränken: Ihre Geldmittel sind beschränkt.Jejich finanční prostředky jsou omezené.

einschränken: das Trinken einschränkenomezit pití

schmälern: j-s Freiheiten schmälernomezit čí svobody

omezený: begrenzte Zeitomezený čas