Hlavní obsah

skrovný

Vyskytuje se v

schmal: mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem