Hlavní obsah

bescheiden

Přídavné jméno

  • skromný chování ap.bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

Vyskytuje se v

bescheiden: sich bescheidenspokojit se s málem ap., uskromnit se

sagen: j-m Bescheid sagendát vědět komu

geben: j-m Bescheid gebendát komu vědět

bescheiden: bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

Bescheid: Bescheid wissenvědět, být informovaný, vědět si rady