Hlavní obsah

Bescheid

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. zpráva, informacej-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlakuj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem
  2. rozhodnutí, odpověď, vyrozumění

Vyskytuje se v

bescheiden: sich bescheidenspokojit se s málem ap., uskromnit se

sagen: j-m Bescheid sagendát vědět komu

geben: j-m Bescheid gebendát komu vědět

bescheiden: Ihm war kein Erfolg beschieden.Úspěch mu nebyl souzen.

bescheiden: bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

skromný: pocházet ze skromných poměrůaus bescheidenen Verhältnissen stammen

skromný: vystačit se skromnými příjmymit bescheidenem Einkommen ausgehen