Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (při srovnání) alsLepší něco než nic.Besser etwas als nichts.
  2. (dříve) bevor, eheNež půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...
  3. (dokud ne) bisPočkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.
  4. než aby (účinek) als dassJe příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

Vyskytuje se v

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dost: více než dostmehr als genug

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

jiný: více než kdo jinýmehr als jeder andere

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

mnohem: Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

mozek: uvažovat spíš mozkem než srdcemeher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denken

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

ostatní: Byl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

užitek: víc škody než užitkumehr Schaden als Nutzen

víc: víc než osm osobmehr als acht Personen

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

napočítat: Než bys tři napočítal.im Nu

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

přinést: přinést komu víc škody než užitkuj-m mehr Schaden als Nutzen bringen

vrabec: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

als: älter als dustarší než ty

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dass: als dassnež aby

dass: außer dassnež aby

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

mehr: mehr als genugvíce než dost

mehr: mehr als zwei Jahrevíce než dva roky

spät: hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

viel: Er ist viel fleißiger als du.Je mnohem pilnější než ty.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu