Hlavní obsah

spät

Přídavné jméno

  1. pozdníbis in die späten Nachtstunden feiernslavit až do pozdních nočních hodinWie spät ist es?Kolik je hodin?Wie spät haben wir?Kolik máme hodin?hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy
  2. pozdní, zpožděnýspät aufstehenpozdě vstát

Vyskytuje se v

wie: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

ein, eine, ein: o rok pozdějiein Jahr später

in: slavit až dlouho do nocibis spät in die Nacht feiern

Abend: brzy/pozdě večeram frühen/späten Abend

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

erst: Vlak přijede až později.Der Zug kommt erst später an.

hin: (až) pozdě do nocibis spät in die Nacht hin

hinein: až pozdě do nocibis in die späte Nacht hinein

Minute: přijít o pět minut pozdějifünf Minuten zu spät kommen

noch: Ještě přijdeš pozdě!Du kommst noch zu spät!

ohnehin: Ten vlak přijede stejně pozdě.Der Zug kommt ohnehin zu spät.

verschlafen: Přišel pozdě do školy, protože zaspal.Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.

vertagen: odložit schůzi na pozdějieine Sitzung auf später vertagen

ráno: od rána do večeravon früh bis spät

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

být: Už je pozdě.Es ist schon spät.

hodina: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

kolik: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

link: Pošlu ti pak link.Ich sende dir später einen Link.

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

ne: Ne abys přišel zase pozdě.Nicht, dass du wieder spät kommst.

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

obyčejně: Obyčejně chodí pozdě.Er kommt gewöhnlich spät.

odcházet: Dnes odcházím později.Heute gehe ich später weg.

opovážit se: Opovaž se přijít pozdě!Wage dich spät zu kommen!

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

pozdě: přijít pozdězu spät kommen

pozdější: pozdější vývojspätere Entwicklung

pozdní: v pozdním věkuim späten Alter

přijít: přijít včas/pozděrechtzeitig/zu spät kommen

trapný: Je mi trapné, že přicházím pozdě.Es ist mir peinlich, dass ich zu spät komme.

dřív: dřív nebo pozdějifrüher oder später

spät: mít zpožděníspät dran sein