Hlavní obsah

spät

Přídavné jméno

  1. pozdníbis in die späten Nachtstunden feiernslavit až do pozdních nočních hodinWie spät ist es?Kolik je hodin?Wie spät haben wir?Kolik máme hodin?hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy
  2. pozdní, zpožděnýspät aufstehenpozdě vstát

Vyskytuje se v

wie: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

ein, eine, ein: ein Jahr spätero rok později

in: bis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do noci

Abend: am frühen/späten Abendbrzy/pozdě večer

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

erst: Der Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.

hin: bis spät in die Nacht hin(až) pozdě do noci

hinein: bis in die späte Nacht hineinaž pozdě do noci

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

noch: Du kommst noch zu spät!Ještě přijdeš pozdě!

ohnehin: Der Zug kommt ohnehin zu spät.Ten vlak přijede stejně pozdě.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

vertagen: eine Sitzung auf später vertagenodložit schůzi na později

spät: spät dran seinmít zpoždění