Hlavní obsah

Minute

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. minuta šedesát vteřinfünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později
  2. minut(k)a, okamžik, moment chvilkajede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minutyeine Minute Zeit habenmít minutku (času)

Vyskytuje se v

Minute: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

zwölf: Je za pět minut dvanáct.Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

Abstand: mít náskok pět minuteinen Abstand von fünf Minuten haben

davor: Pět minut předtím jsem zjistila...Fünf Minuten davor musste ich feststellen...

Frage: Je to jen otázka vteřin/minut.Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.

kochen: nechat polévku pět minut vřítdie Suppe fünf Minuten kochen lassen

laufen: Je to asi 10 minut chůze.Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.

noch: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

verzögern: Příjezd bude o 15 minut opožděn.Die Ankunft wird sich um 15 Minuten verzögern.

vor: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

wenn: Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.

chvíle: na poslední chvíliim letzten Augenblick, in letzter Minute

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

dojezd: dojezd na poslední chvílidas Ankommen in letzter Minute

interval: v pravidelných dvouminutových intervalechin regelmäßigen Zeitabständen von zwei Minuten

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

minutka: o minutku se opozditsich um eine Minute verspäten

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

obrátka: tech. počet obrátek za minutudie Drehzahl pro Minute

pár: za pár minutin ein paar Minuten

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přesný: být na minutu přesnýpünktlich auf die Minute sein

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

vyprchat: Za pár minut z něj vztek vyprchal.Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.