Hlavní obsah

minuta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šedesát vteřin) die Minutepřijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommenminuta tichadie Schweigeminute
  2. expr.(chvilka) die Minute, der Augenblick, der Momentrozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen
  3. (úhlu) die Winkelminute

Vyskytuje se v

mina: nášlapná minadie Tretmine

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

minuta: minuta tichadie Schweigeminute

ticho: minuta tichadie Schweigeminute, die Gedenkminute

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

obrátka: tech. počet obrátek za minutudie Drehzahl pro Minute

pár: za pár minutin ein paar Minuten

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přesný: být na minutu přesnýpünktlich auf die Minute sein

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

účinek: minout se účinkemseine Wirkung verfehlen

vyprchat: Za pár minut z něj vztek vyprchal.Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.