Hlavní obsah

Moment

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

geeignet: v příhodném okamžikuim geeigneten Moment

verbinden: Moment, prosím, spojím vás (s ním)!Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!

Moment: každou chvílijeden Moment