Hlavní obsah

Minute

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. minuta šedesát vteřinfünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později
  2. minut(k)a, okamžik, moment chvilkajede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minutyeine Minute Zeit habenmít minutku (času)

Vyskytuje se v

Minute: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

zwölf: Je za pět minut dvanáct.Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

Abstand: mít náskok pět minuteinen Abstand von fünf Minuten haben

davor: Pět minut předtím jsem zjistila...Fünf Minuten davor musste ich feststellen...

Frage: Je to jen otázka vteřin/minut.Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.

kochen: nechat polévku pět minut vřítdie Suppe fünf Minuten kochen lassen

laufen: Je to asi 10 minut chůze.Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.

noch: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

verzögern: Příjezd bude o 15 minut opožděn.Die Ankunft wird sich um 15 Minuten verzögern.

vor: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

wenn: Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.