Hlavní obsah

ein, eine, ein

Zájmeno

  1. neurčitý člen, označuje osoby a věci, o kterých se předtím nemluviloein neues Auto kaufenkoupit nové autoin einer kleineren Stadt wohnenbydlet v menším městě
  2. nějaký/nějaká/nějaké, jeden/jedna/jednoužívá se k označení jednotlivosti z více možných věcíHast du einen Kaugummi?Neměl bys žvýkačku?
  3. nějakýoznačuje osobu, která není mluvčímu známá

Číslovka

  1. jeden/jedna/jedno celkový početein Euro achtzig(jedno) euro osmdesát (centů)ein Jahr spätero rok pozdějiin ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny
  2. jeden/jedna/jedno z určitého počtuEiner von uns ist weggelaufen.Jeden z nás utekl.Eines ist wichtig.Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.
  3. der/die/das eine jeden/jedna/jedno ze dvouDie eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.einer der beidenjeden z (těch) dvou

Vyskytuje se v

was: was für (ein,eine,ein)jaký, jaká, jaké

ansetzen: ein Verlängerungsstück an ein/einem Rohr ansetzenpřipevnit na trubku nástavec

Einbruch: der Einbruch in ein/einem Hausvloupání do domu/v domě

schreiben: Sie hat in Biologie eine Eins geschrieben.Napsala biologii na jedničku. písemku z biologie