Hlavní obsah

pozdní

Přídavné jméno

  1. (opožděný) verspätet, Spät-(o vlacích ap.) überfälligpozdní příchodverspätete Ankunftpozdní následkydie Spätfolgen
  2. (v pokročilé době) Spät-, spätv pozdním věkuim späten Alter

Vyskytuje se v

příchod: pozdní příchoddas Zuspätkommen

gotika: archit. raná/vrcholná/pozdní gotikadie Frühgotik/Hochgotik/Spätgotik

entschuldigen: Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.

spät: slavit až do pozdních nočních hodinbis in die späten Nachtstunden feiern

pozdní: pozdní následkydie Spätfolgen