Hlavní obsah

entschuldigen

Sloveso

  1. sich entschuldigen bei j-m für etw. omluvit se komu za co
  2. j-n irgendwo omluvit koho kde dítě ve školeEntschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.
  3. omluvit, prominout přerušení vysílání ap.
  4. j-n/etw. mit etw. omluvit koho/co čím své chování rozčílením ap.Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.

Vyskytuje se v

ihnen: Omluví se jim.Er wird sich bei ihnen entschuldigen.

mich: Omlouvám se.Ich entschuldige mich.

nicht: Ani se neomluvil.Er hat sich nicht einmal entschuldigt.

reumütig: kajícně se omluvitsich reumütig entschuldigen

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

schwerfallen: Bylo mu zatěžko se jí omluvit.Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.

um: Přišla, aby se omluvila.Sie kam, um sich zu entschuldigen.

absence: omluvit se za své absencesich für seine Abwesenheiten entschuldigen

omluvit: Omluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.

omluvně: omluvně se usmátentschuldigend lächeln

entschuldigen: Omluvte mne prosím na okamžik.Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.