Hlavní obsah

ruhig

Částice

  1. (jen) klidněGeh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!
  2. takéDu könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

Vyskytuje se v

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

ruhig: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

scheinen: Er bemühte sich, ruhig zu scheinen.Snažil se působit klidně.

verhalten: sich ruhig verhaltenchovat se klidně

jindy: der sonst so ruhige Menschjindy tak klidný člověk

klidně: etw. verläuft ruhigco probíhá klidně

klidný: ein ruhiger Menschklidný člověk

napohled: äußerlich ruhignapohled klidný

pokojně: ruhig lebenžít pokojně

pokojný: ein ruhiger Haushaltpokojná domácnost

relativně: Die Demonstration verläuft relativ ruhig.Demonstrace probíhá relativně klidně.

třeba: Du kannst ruhig gleich gehen.Můžeš jít třeba hned.

utišit se: Alle wurden plötzlich ruhig.Všichni se najednou utišili.

Blut: kaltes/ruhiges Blut bewahrenzachovat chladnou hlavu/rozvahu