Hlavní obsah

ruhig

Částice

  1. (jen) klidněGeh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!
  2. takéDu könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

Vyskytuje se v

Blut: kaltes/ruhiges Blut bewahrenzachovat chladnou hlavu/rozvahu

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

scheinen: Er bemühte sich, ruhig zu scheinen.Snažil se působit klidně.

verhalten: sich ruhig verhaltenchovat se klidně

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

klidně: co probíhá klidněetw. verläuft ruhig

klidně: klidně sedětruhig sitzen

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

klidný: klidný člověkein ruhiger Mensch

klidný: klidná vodní hladinaruhiger Wasserspiegel

klidný: klidná práceruhige Arbeit

klidný: klidné prostředíruhige Umgebung

napohled: napohled klidnýäußerlich ruhig

pokojně: žít pokojněruhig leben

pokojný: pokojná domácnostein ruhiger Haushalt

relativně: Demonstrace probíhá relativně klidně.Die Demonstration verläuft relativ ruhig.

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

utišit se: Všichni se najednou utišili.Alle wurden plötzlich ruhig.

klidný: udělat/říct co s klidným svědomímetw. ruhigen Gewissens tun/sagen