Hlavní obsah

mögen

Způsobové slovesomag, mochte, hat mögen

  1. vyjadřuje možnost nebo pravděpodobnost nějaké situacemocietw. mag/möge genügenco by mohlo stačit 100 euro jako záloha ap.Es mag schon sein, dass...Je možné, že...
  2. vyjadřuje údiv nebo překvapeníWo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?
  3. vyjadřuje přiznání, svolenímociEr mag ruhig warten.Klidně může počkat.
  4. chtít, přát siIch möchte sagen...Chtěl bych říci...

Slovesomag, mochte, hat gemocht

  • mít rád čokoládu ap.užívá se jako plnovýznamové slovesoKinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.Magst du seine Musik?Máš rád jeho hudbu?

Vyskytuje se v

ausbitten: Das möchte ich mir ausgebeten haben!To bych si vyprosil!

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

leiden: Das Kleid mag ich nicht leiden.Ty šaty nesnáším.

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

was: Was möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

bodejť: Möge er bald zurückkommen.Bodejť se brzy vrátí.

chtít: Das Kind mag nicht essen.Dítě nechce jíst.

chtít se: Ich möchte schlafen.Chce se mi spát.

kéž: Möge es so bleiben!Kéž to tak zůstane!

moct: Wie viel mag es kosten?Kolik to může stát?

nechť: Er möge kommen!Nechť už přijde!

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.

podtrhnout: Ich möchte unterstreichen, dass...Chtěl bych podtrhnout, že ...

pochovat: Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?Chceš si ho pochovat?

proč: Weshalb magst du sie nicht mehr?Proč už ji nemáš rád?

rád: Ich möchte gerne fragen ...Rád bych se zeptal ...

uspěchat: Ich möchte es nicht überstürzen.Nerad bych to uspěchal.

vzdělávat: Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.

zakousnout: Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.Ještě bych něco málo zakousl.

kraj: Er möchte alles geschenkt haben.On je z laciného kraje.

laciný: Er möchte alles geschenkt haben.Je z laciného kraje.