Hlavní obsah

mögen

Způsobové slovesomag, mochte, hat mögen

  1. vyjadřuje možnost nebo pravděpodobnost nějaké situacemocietw. mag/möge genügenco by mohlo stačit 100 euro jako záloha ap.Es mag schon sein, dass...Je možné, že...
  2. vyjadřuje údiv nebo překvapeníWo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?
  3. vyjadřuje přiznání, svolenímociEr mag ruhig warten.Klidně může počkat.
  4. chtít, přát siIch möchte sagen...Chtěl bych říci...

Slovesomag, mochte, hat gemocht

  • mít rád čokoládu ap.užívá se jako plnovýznamové slovesoKinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.Magst du seine Musik?Máš rád jeho hudbu?

Vyskytuje se v

ausbitten: Das möchte ich mir ausgebeten haben!To bych si vyprosil!

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

leiden: Das Kleid mag ich nicht leiden.Ty šaty nesnáším.

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

was: Was möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?

was: Was für einen Wein möchtest du?Jaké víno chceš?

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

bodejť: Bodejť se brzy vrátí.Möge er bald zurückkommen.

chtít: Dítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

rád: Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...

rád: Má ráda čokoládu.Sie mag Schokolade.

uspěchat: Nerad bych to uspěchal.Ich möchte es nicht überstürzen.

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

kraj: On je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.

laciný: Je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.