Hlavní obsah

leiden

Slovesolitt, h. gelitten

  1. trpět, snášet nemoc ap.
  2. an etw. Dat trpět čím být nemocenan Schwindel leidentrpět závratěmi
  3. unter etw. Dat, durch etw. (u)trpět čím květiny mrazem ap.
  4. j-n/etw. snášet, mít rád koho/coužívá se ve spojení s können nebo mögenDas Kleid mag ich nicht leiden.Ty šaty nesnáším.
  5. strpět, vystát, snést pomluvy ap.

Slovesolitt, h. gelitten

  1. Schaden leiden utrpět škodu

Vyskytuje se v

Leid: j-m sein Leid klagennaříkat (si) na své neštěstí, postěžovat si komu

leider: leider jabohužel ano

leider: leider Gottesžel Bohu bohužel

an: an einer Grippe leidentrpět chřipkou

antun: j-m ein Leid antunublížit komu

Krankheit: an einer chronischen Krankheit leidentrpět chronickou nemocí

Laune: unter j-s Launen leidentrpět náladami koho

Minderwertigkeitsgefühl: unter Minderwertigkeitsgefühlen leidentrpět pocity méněcennosti

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

Einfluss: Ich habe leider keinen Einfluss darauf.Bohužel na to nemám žádný vliv.

einreißen: Ich habe leider den Geldschein eingerissen.Bohužel jsem bankovku natrhla.

gehen: Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.

jetzt: Ich habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

Not: Not leidentrpět nouzí

zerschlagen: Die Sache hat sich leider zerschlagen.Ta věc se bohužel nezdařila.

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

cukrovka: trpět cukrovkouan Zuckerkrankheit leiden

halucinace: trpět halucinacemian Halluzinationen leiden

choroba: trpět nevyléčitelnou chorobouan einer unheilbaren Krankheit leiden

chřadnout: chřadnout žalemvor Leid verkümmern

líto: Je mi ho líto.Er tut mir leid.

líto: Je mi to líto.Es tut mir leid.

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

moc: Moc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.

obezita: trpět obezitouan Fettleibigkeit leiden

omlouvat se: Moc se omlouvám.Es tut mir sehr leid.

osamět: Osaměl ve svém žalu.Er wurde einsam in seinem Leid.

osvítit: Bohužel jsem osvítil film.Ich habe den Film leider überbelichtet.

puknout: přen. Žalem jí puklo srdce.Ihr Herz war vor Leid gebrochen.

strpět: Nestrpím ho tady.Ich kann ihn hier nicht leiden.

trpět: trpět hladyHunger leiden

trpět: trpět závratěmian Schwindel leiden

vědět: To bohužel nevím.Das weiß ich leider nicht.

velice: Je mi to velice líto.Es tut mir sehr leid.

zácpa: trpět zácpouan Verstopfung leiden

záchvat: trpět častými záchvatyan wiederholten Anfällen leiden

žebrota: Pro dobrotu na žebrotu.Der Gerechte muss viel leiden.