Hlavní obsah

Depression

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. deprese duševní stavEr leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.
  2. ekon.deprese, krize průmyslu ap.
  3. geogr.deprese, proláklina pod hladinou moře

Vyskytuje se v

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

deprese: překonávat depresidie Depression überwinden

deprese: finanční depresedie finanzielle Depression

zotavit se: zotavit se z depresesich von einer Depression erholen